Outsourcing

Firma ZEPPELIN POLSKA oferuje usługę outsourcingu transportu wewnętrznego obejmującą zarządzanie flotą i pracą operatorów Klienta w celu optymalizacji kosztów pracy u Klienta.

Dlaczego outsourcing?

Outsourcing sprawia, iż wiele procesów w firmie przebiega sprawniej i przy mniejszych nakładach. Oszczędności z tytułu powierzenia ZEPPELIN POLSKA pełnej odpowiedzialności za logistykę wewnątrzzakładową sięgają nawet 30-40%.

ZEPPELIN POLSKA proponuje klientom usługę outsourcingu wózków widłowych marki HYSTER. Outsourcingowy model zarządzania pozwala na rozwiązywanie niektórych problemów będących „poza kontrolą”, możliwość korzystania z zasobów niedostępnych wewnątrz firmy, redukcję kosztów operacyjnych oraz ich lepszą kontrolę, a także uwolnienie kapitału.

W ramach usługi outsourcingu wózków widłowych ZEPPELIN POLSKA oferuje:

J1.6XNT Rear Visibility

  • Przejęcie zarządzania flotą wózków widłowych eksploatowanych przez Klienta
  • Przewidywalny koszt miesięczny
  • Odkupienie wózków od Klienta oraz optymalizację i odnowienie parku maszyn
  • Gwarancję zachowania dyspozycyjności wózków (ciągłości pracy) poprzez dostępność wózków zastępczych
  • Pełną obsługę serwisową
  • Prowadzenie dokumentacji i procedur wynikających z przepisów Urzędu Dozoru Technicznego
  • Gospodarkę odpadami (np. zużyte opony, smary, oleje itp. )
  • Zapewnienie operatorów maszyn oraz zarządzanie nimi
  • Dostawę paliwa

Każda oferta outsourcingowa jest przygotowywana indywidualnie w odpowiedzi na wymagania Klienta. Zawierane kontrakty są umowami długoterminowymi, podpisywanymi na czas określony. Przygotowana oferta jest poprzedzone wnikliwym audytem warunków pracy wózków oraz możliwościami wprowadzenia optymalizacji w zakresie ilości pracujących maszyn.

Już dziś zadzwoń lub napisz do nas i skorzystaj z naszych usług w zakresie outsourcingu, tel. 664 156 856, fax (22) 566 47 36, outsourcing@zeppelin-polska.com